Penny Market Kft. „Naturtex 2019.” – Hűségprogram játékszabályzata

A Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület, 5. sz. főút, 21. km, cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44) (továbbiakban: Szervező)

Naturtex 2019. Hűségprogram

elnevezésű hűségprogramot (a továbbiakban: „Hűségprogramot”) szervez az alábbi feltételekkel és módon:

 1. A Hűségprogram Résztvevői:

A Hűségprogramban kizárólag a 18. életévét betöltött természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehetnek részt. A Hűségprogram során kizárólag a 18. év feletti természetes személyek részére adható át hűségpont.

A Játékban a Szervező által kiadott belső szabályzat szerint vehetnek részt a Szervező alkalmazottai. A Szervező üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Szervező részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai, a Szervező részére diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói továbbra sem vehetnek részt a Játékban. A Játékban a hűségprogramot szervező ügynökségek munkatársai és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói sem vehetnek részt.

 1. Hűségpontok Gyűjtése:

Ha a Résztvevő bármely magyarországi Penny Market üzletben vásárol és az egyösszegű vásárlása a 2.000,- forintot meghaladja, a Résztvevő Hűségpontot kap. A Résztvevő annyi Hűségpontot kap, ahányszor a nyugta/számla végösszege 2000-rel maradéktalanul osztható. A Hűségpont kiadása szempontjából a számla/nyugta végösszegébe a göngyöleg/üvegbetét díj/ kedvezményre jogosító kupon összege nem számít bele, így a Résztvevő ebben az esetben a számlán/nyugtán szereplő végösszeg göngyöleg/üvegbetét díjjal/ kedvezményre jogosító kuponnal csökkentett összege alapján kap Hűségpontokat.

A Szervező a Hűségprogram időtartama alatt meghatározhat olyan egyéb termékeket, melyek megvásárlása esetén a Résztvevő – a vásárlás értékétől függetlenül – Extra Hűségpontot kap. Az Extra Hűségponttal jelölt termékek köre hetente változhat. Ezen termékeket a Szervező közzéteszi a heti érvényességű reklámkiadványában, honlapján és az üzleteiben elhelyezett POS-en. A Résztvevő akkor kap Extra Hűségpontot, ha a termék a vásárlás időpontjában szerepel a megjelölt termékek között és a vásárlás az Extra Hűségpontoknál meghatározott feltéteknek is megfelelt.

A Résztvevő a fenti vásárlások során kapott Hűségpontokat a Penny Market üzletekben az eladó-pénztárosoktól kérhető illetve a termék mellé kihelyezett gyűjtőfüzetbe gyűjtheti. A gyűjtőfüzet ingyenesen áll a Résztvevők rendelkezésére. A Résztvevő az összegyűjtött hűségpontokkal jogosult lesz a „Naturtex termékek” valamely darabjának kedvezményes megvásárlására az alábbiak szerint:

15 darab hűségpont összegyűjtését követően:

„Naturtex termékek” darabjait megvásárolhatja az alábbi méretekben és eladási árakon:

 • Négy évszak paplan 140×200 cm 5990 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas paplan 140×200 cm 5900 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas kispárna 40×50 cm 1990 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas félpárna 50×70 cm 2490 Ft/db
 • Bamboo memory nyakpárna 33x30x10,5 cm 1990 Ft/db
 • Bamboo memory párna 60x40x14 cm 5990 Ft/db
 • Bamboo memory junior párna 40x26x8,8 cm 3290 Ft/db
 • Bambuszszálas törölköző 50×100 cm 1190 Ft/db
 • Bambuszszálas törölköző 70×140 cm 1990 Ft/db
 • Gyermek törölköző 70×140 cm 1490 Ft/db

 

A Naturtex termékei hűségpontok nélkül is megvásárolhatóak a Szervező üzleteiben teljes áron:

 • Négy évszak paplan 140×200 cm 10990 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas paplan 140×200 cm 11990 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas kispárna 40×50 cm 3590 Ft/db
 • Bamboo bambuszszálas félpárna 50×70 cm 4990 Ft/db
 • Bamboo memory nyakpárna 33x30x10,5 cm 3490 Ft/db
 • Bamboo memory párna 60x40x14 cm 10990 Ft/db
 • Bamboo memory junior párna 40x26x8,8 cm 5990 Ft/db
 • Bambuszszálas törölköző 50×100 cm 2390 Ft/db
 • Bambuszszálas törölköző 70×140 cm 4490 Ft/db
 • Gyermek törölköző 70×140 cm 2990 Ft/db

A Szervező a Hűségprogram ideje alatt esetlegesen egyéb ajándékokat is adhat, ezzel összefüggésben további promóciókat szervezhet. Az erre vonatkozó részletes ajánlatot, az ajándékok körét, elérhetőségét a vásárlás időpontjában érvényes reklámkiadvány és a honlapon megjelent tájékoztatás tartalmazza. Az egyéb ajándékokra vonatkozó ajánlat is a feltételeket megjelenítő reklámkiadvány érvényességi idejéig, legfeljebb azonban ezen termékek készletének erejéig érvényes.

 1. A Hűségprogram időtartama:

A Résztvevők a Hűségpontokat 2019. január 10. napjától – 2019. február 27. napjáig, legfeljebb azonban a készlet erejéig gyűjthetik.

A Hűségprogram során összegyűjtött pontokat a Résztvevők 2019. január 10. és 2019. március 13. között, legfeljebb azonban a „Naturtex 2019.” termékek készletének erejéig válthatják be. A fenti határidők lejártát követően sem Hűségpontot gyűjteni, sem azt beváltani nem lehet.

A Szervező jogosult a beváltás és a gyűjtés időtartamát, feltételeit, a hűségprogramban részt vevő termékek körét, elérhetőségét egyoldalúan megváltoztatni, módosítani. A módosítás és változtatás közzététele a Résztvevők egyidejű, az elsődleges kommunikációs anyagokon (reklámkiadvány, üzletben kihelyezett nyomtatott sajtóanyagok és a honlapon közzétett tájékoztatók) megjelenített tájékoztatás útján valósul meg. A módosítás és változtatás a kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól érvényes. A közzétett módosítás jelen játékszabályzatot is automatikusan módosítja.

 1. Hűségpontok beváltása:

Jelen promócióban „Naturtex” hűségpontok gyűjthetőek, viszont nemcsak a Naturtex hűségpontok válthatóak be, hanem Társaságunk korábbi promóciójában összegyűjtött, a Vivess pontgyűjtő füzetbe felragasztott „Vivess” hűségpontok beváltása is lehetséges az alábbiak szerint:

4.1.   Naturtex Hűségpontok beváltása:

A Hűségpontokat a Résztvevő kizárólag a Szervező által kiadott, bármely Penny Market üzletben kérhető, ingyenes gyűjtőfüzetbe gyűjtheti, az alábbiak szerint:

 • kizárólag a Penny Market üzletekben, a „Naturtex 2019.” játék során, jelen pontgyűjtésre meghatározott időtartam alatt kapott pontok ragaszthatók be a füzetbe,

Naturtex pontgyűjtő füzet:

Naturtex egyedi sorszámmal rendelkező hűségpont (a képen látható sorszám mintaként szolgál):

 • a korábbi akciókban kapott hűségpontokat, gyűjtőfüzeteket nem lehet jelen pontgyűjtés során felhasználni, azok érvénytelennek minősülnek jelen kampányban,
 • a hűségpontok kizárólag a pontoknak kijelölt helyre ragaszthatóak fel,
 • a pontokat úgy szükséges felragasztani, hogy azok egymástól jól elkülönüljenek, felismerhetőek legyenek,
 • több gyűjtőfüzetbe beragasztott pontok nem vonhatóak össze
 1. 2. Vivess Hűségpontok beváltása:

Jelen pontgyűjtés szabályai a Vivess promóció során összegyűjtött pontok beváltására is vonatkozik. Azok a Vásárlók, akik a Vivess promóció során pontokat gyűjtöttek és azokat a Vivess promócióban nem használták fel, jelen akcióban az összegyűjtött Vivess pontokat beválthatják. Kedvezmény szempontjából a Vivess pontok a Naturtex pontokkal egyenértékűnek minősülnek.

Vivess pontgyűjtő füzet:

Vivess egyedi sorszámmal rendelkező hűségpont (a képen látható sorszám mintaként szolgál):

Az olyan pontgyűjtő füzet, amelyben Vivess és Naturtex pontok is szerepelnek ugyanúgy beválthatóak és ezekre is érvényes a 2. pontban meghatározott kedvezményes vásárlás lehetősége.

A Résztvevő 15 darab hűségpont (Vivess/Naturtex) összegyűjtése és egy darab pontgyűjtő füzetbe történő beragasztását követően egy darab, általa kiválasztott „Naturtex 2019” termék kedvezményes áron történő megvásárlására szerez jogosultságot a játékszabályzat 3. pontjában meghatározott időszakban. A hűségpontok beváltására kizárólag a termékek készletének erejéig van lehetősége a vásárlónak. Ez vonatkozik a korábbi Vivess pontgyűjtő akcióban összegyűjtött és jelen akcióban összegyűjtött pontok beváltására.

A pénztáros a kedvezmény érvényesítését követően a gyűjtőfüzetet átveszi a Résztvevőtől és azt a pénztárban helyezi el.

 

 

 1. A gyűjtőfüzettel és a hűségpontokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

A vásárló más vásárlóra nem ruházhatja át az általa nem igényelt hűségpontokat, a Szervező munkatársainak, az őrző-védő szolgálatot ellátó biztonsági őröknek és a diákmunkát végző munkatársaknak sem ajánlhatja fel, ezeket a fent nevezetteknek tilos elfogadniuk.

A pénztárnál hagyott hűségpontok ki nem adott pontoknak minősülnek és azok kizárólag Szervező jogosult összeszedni és kiadni azon vásárlók részére, akik teljesítik a Játékszabályzatban foglalt feltételeket. A pénztárnál hagyott pontokat más vásárlók nem használhatják fel, nem gyűjthetik össze. Az ilyen módon való pontszerzés jogosulatlan pontszerzésnek minősül.

A pénztártól való távozást követően hűségpont utólagosan nem adható ki. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén. Ebben az esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervező az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, hűségpontot nem pótolja.

A beváltási határidő lejárta után a Szervező a promócióban meghirdetett Naturtex termékek kiadására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

 1. A Hűségprogrammal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A Résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a Hűségprogram szabályait módosítsa, illetve a promóció működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező ezen döntéséről írásban tájékoztatja a Résztvevőket az elsődleges kommunikációs anyagain.

A termékre vonatkozó kedvezményes eladási ár kizárólag a pontgyűjtő füzet leadásával együtt érvényes, nem megfelelő (hiányos, elveszett, nem tartalmaz pontosan 15 pontot stb.) pontgyűjtő füzet esetében kizárólag teljes áron tudja megvásárolni a Résztvevő.

A Hűségprogram feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek, ami a pontgyűjtő füzetek, a kiadható pontok és a hűségprogramban meghirdetett termékek készletére is vonatkozik.

A Szervező ezúton is tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a termékek nem részei a Szervező állandó kínálatának, így azok korlátozott darabszámban és kizárólag ezen akcióra vonatkozó feltételek szerint érhetőek el.

A Szervező abban az előre nem látható esetben, amennyiben a termékek készlete (pontgyűjtő füzet, termék) idő előtt elfogyna a Szervező nem kötelezhető ezek pótlására, sem egyéb kompenzációra. A Szervezővel szemben ilyen jellegű igények sem érvényesíthetőek.

Az akció kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a Szervező kizárólag jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján, a fentebb felsorolt hűségpontok átadására vállal kötelezettséget azok készletének erejéig. A Szervező helyettesítő termék megjelölésére jogosult, amennyiben a fenti készlet az akció időtartama alatt elfogyna, illetve bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Résztvevők megfelelő és egyidejű tájékoztatása mellett.

A Játékra vonatkozó tájékoztatás a naturtex.penny.hu oldalon érhető el.

A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Hűségprogramból bárkit indoklás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevő pontjait részben vagy egészben törölje. Szervező más nyereményjátékában már érvényesített vagy érvényesíteni kívánt vásárlásokat, nyugtákat jelen Hűségprogramban nem lehet ismételten felhasználni, illetve ugyanez a rendelkezés érvényes a Hűségprogramban már felhasznált vásárlásokra is. A különböző Résztvevők hűségpontjainak összevonása, a hűségpontok átadása, készpénzre váltása nem lehetséges.

A Szervező ismételten tájékoztatja a Résztvevőket arról, hogy a promóció elsődleges kommunikációs anyagát a mindenkor érvényes reklámkiadvány, az üzletekben kihelyezett nyomtatott sajtóanyagok és a honlapján közzétett tájékoztatások képezik.

A Hűségprogramra vonatkozó valamennyi információ, az akcióban résztvevő termékek köre, üzleteink pontos címe és jelen akcióval kapcsolatos szabályzat elérhető a naturtex.penny.hu oldalon, valamint a Hűségprogram ideje alatt további tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címen.

Alsónémedi, 2019. január 10.

Penny Market Kft.

Szervező